Skip to main content
Dijagnostika

Dijagnostika

Kreiranju individualnog programa i prilagođavanju terapija svakom pacijentu prethodi temeljita dijagnostika. Osim svjetski priznatih metoda i savremenih aparata, u procesu pregleda učestvuje stručni tim Health centra Katharsis koji radi na određivanju optimalne kombinacije terapija i specifičnih tretmana.
– dijagnostika posture tijela
– kvantna dijagnostika (energetsko-funkcionalno stanje organizma) omogućuje da preko svojevrsnog skrining  (preventivnog)  testa dobijemo funkcionalno skeniranje organizma u cjelini, detektovanje energetskih poremećaja i blokada slabih polja organizma;
– detaljna analiza kompletnog tjelesnog sastava bioelektričnom impendancom (BIA). Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i precizna metoda za procjenu sastava tijela. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol, visina) na osnovu instaliranog softvera izračunava se i mjeri tjelesnu masu, procenat i težinu masnog tkiva, indeks viscelarnih (unutrašnjih) masti, procenat i težinu tjelesne vode, količinu bezmasne mišićne mase, težinu kostiju, metaboličke godine, idealnu tjelesnu masu, indeks gojaznosti.