Skip to main content
EDUKATIVNE RADIONICE I RAD SA BEBAMA

Edukativne radionice i rad sa bebama

Edukativne radionice za roditelje beba od 3 do 12 mjeseci

Posebno mjesto u Health centru Katharsis zauzima Savjetovalište koje nudi program edukacije roditelja o tome kako kroz pokret i igru da aktivno učestvuju u razvoju svoje bebe. Program, koji je osmišljen kao najbolji način povezivanja roditelja i djece i samim tim njihovim pravilnijim i zdravijim razvojem, obuhvata:
► Vježbe za bebe
► Masaža za bebe
► Edukacija roditelja za vježbe za svaki mjesec posebno
► Edukacija za sprovođenje masaže beba kod kuće

Health centar Katharsis je ekskluzivni partner Mama Fit koncepta za Crnu Goru.