Skip to main content
Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija je terapijska metoda koja podrazumijeva direktnu primjenu električne energije, struja, u svrhu liječenja bolnih stanja .

Elektroterapija izaziva dilataciju (širenje) krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe, pri čemu se povećava trofika tkiva i pospješuje reapsorpcija edema i smanjenje otoka.
Na taj način smanjuje se zapaljenski proces  i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola.
Elektroterapija na bol djeluje analgetički što znači da veoma dobro smanjuje bolnost, draženjem receptora u koži i oslobađanjem endogenih opoida kao i poboljšanjem cirkulacije krvi i limfe. Pospješuje regeneraciju perifernih živaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju.

Koristi se u liječenju:

 • sportskih povreda
 • uganuća i izvrtanja zglobova
 • povreda ligamenata i mišića
 • problema sa nervima
 • bolova u lumbalnom i vratnom dijelu kičme
 • bolnog ramena i lakta

Terapijski efekti ovih struja su:
– Smanjenje bola kao i upalnih procesa, uklanjanje otoka, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje lokalne cirkulacije, brže zarastanje rana.

TERAPIJE:

 • ultrazvučna terapija
 • tens
 • elektroforeza
 • interferentne struje
 • sonoforeza
 • dijadinamičke struje
 • galvanske struje
 • ruske struje