Skip to main content
Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija predstavlja primjenu raznih oblika fizičke energije (svjetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke) u cilju prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povrijeđenih (medicinska rehabilitacija).

Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna” tj.primjena prirodnih faktora u svrhu liječenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svjetlosnu energiju u svrhu liječenja. Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektro- terapiji, primjeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ).  I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe liječenja, posebno toplotu, pokret, ubod.

Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda liječenja u istoriji medicine.

Djelovanje fizikalne terapije:

Fizikalna medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma. Posebnu pažnju posvećuje ponovnoj uspostavljanju izmijenjenih ili izgubljenih funkcija i sposobnosti ili osposobljavanju funkcija koje nisu postojale. Fizikalna terapija se koristi u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kongnitivnih poremećaja.

ŠTA SVE SPADA U FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU:

medicinska-masaza
elektroterapija (ultrazvučna terpija, elektroforeza, sonoforeza, galvanske struje, tens, interferentne struje, dijadinamičke  struje, ruske struje)

– kineziterapija
– sportska rehabilitacija
carbofit
healthy fitness
 pnf (propioceptivna-neuromišićna-facilitacija)
– kreiranje individualnog programa i plana vježbi
– praćenje tranzicionih stanja tokom vježbi
– program anti-bol terapije

 

U Health centru Katharsis njegujemo INDIVIDUALNI PRISTUP, gdje naše vrijeme posvećeno samo Vama, bez sumnje dovodi do najboljih rezultata.
Nastojimo ne samo da smanjimo bol i zaliječimo nastali problem, nego i raditi na samom uzroku problema i trajno ga riješiti.