Skip to main content
KINEZITERAPIJA ZA DJECU/KOREKTIVNA GIMNASTIKA

Kineziterapija za djecu/korektivna gimnastika

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vježbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

Ako jedan od roditelja ili oboje imaju ravna stopala, neki od deformiteta grudnog koša ili kičmenog stuba velika je vjerovatnoća da će i dijete imati iste probleme. Pod povećanim rizikom su i djeca koja su prerano prohodala, imaju prekomjernu tjelesnu težinu, fizički su neaktivna, imaju loše navike u držanju. Deformiteti mogu da se jave i u pubertetu, kada djeca naglo rastu i razvijaju se a u isto vrijeme u školi nemaju organizovanu i redovnu fizičku aktivnost.

Vježbe iz programa korektivne gimnastike imaju za cilj da spriječe nastajanje mogućih deformiteta i obezbijede pravilan razvoj djeteta ili da koriguju i spriječe dalju progresiju postojećih deformiteta.

Vježbe direktno utiču na mišiće i zglobove ali i na organizam u cjelini. Ciljano se jača slaba i isteže skraćena muskulatura. 

Korektivna gimnastika pozitivno utiče na:


► Razvoj opšte mišićne snage
► Korekciju lošeg držanja tijela
► Korekciju deformiteta stopala
► Korekciju deformiteta nogu
► Korekciju i tretman skolioze, kifoze i lordoze

Program obuhvata individualni trening, rad u paru i rad u manjim grupama (do četvoro djece).