Skip to main content
Kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne terpaije koja se bavi primjenom pokreta u terapijske svrhe (liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, povreda i deformiteta), s ciljem poboljšanja funkcionisanja dijela ili cjelokupnog organizma.
Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju pokret i pokretljivost. Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno sarađivanje pacijenta jer samo motivisan i saradnički raspoložen pacijent može usvojiti vježbe i kontinuirano ih sprovoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog statusa.

U našem centru različite vježbe kineziterapije se izvode uz individualni i aktivni pristup fizioterapeuta koji vježba sa Vama, čime se omogućava najbrži oporavak i najkvalitetniji rezultati

Indikacijska područja kineziterapije
Kineziterapija je usmjerena na poboljšanje:

  • pokretiljivosti
  • mišićne snage, izdržljivosti, brzine pokreta
  • koordinacije pokreta
  • posture ili stava tijela
  • fukcije drugih organskih sustava (kardiovaskularnog, respiratornog…)