Skip to main content
Kvantna medicina

Kvantna medicina

Kvantna medicina koristi elektromagnetne talase različitih frekvencija kako u dijagnostici, tako i u liječenju bolesti. Zasniva se na poznavanju energetskog polja organizma- da sve naše ćelije funkcionišu na određenoj frekvenciji. Promjenom ovih frekvencija pod uticajem raznih štetnih faktora ( loša ishrana, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, stres, teški metali, elektrosmog i ostala patogena zračenja, itd.), dolazi do nastanka bolesti. Upotrebom elektromagnetnih talasa se otkrivaju i koriguju ove promjene.

Kompletan pristup pacijentu je drugačiji, organizam se gleda kao jedna celina, uzimaju se u obzir svi spoljašnji i unutrašnji faktori koji negativno utiču na imuni sistem, zapravo, traži se uzrok oboljenja i radi se na otklanjanju istog, a ne na liječenju simptoma bolesti.

Kvantna medicina reguliše poremećaj frekvence, pokreće imunološki sistem i pokreće sopstvenu unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se izboriti sa bolešću.

Najbolja ilustracija sposobnosti ljudskog organizma da sam aktivira mehanizme samoregulacije jeste primjer povišene tjelesne temperature. Naime, povišena temperatura signalizira da se bori protiv “uljeza”, a mi obično tada “pomažemo” uzimajući neke od hemijskih lijekova, koji snižavaju temperaturu. Međutim , na taj način organizmu “brišemo” svijest o postojanju problema. Šta više, opterećujemo njegov suptilni sistem da prerađuje strane hemijske supstance, umjesto da mu pomognemo da se sam izbori sa “agresorom”, pokrećući ili podižući samoodbranu i samoisceljenje na viši nivo. Preko imunostimulacije i oslobađanja sopstvenih medijatora, tj. supstanci koje se luče, pomoći će se organizmu da prevaziđe bolest.

Nema alergijskih reakcija, nema predoziranja, a to nije zanemarljivo.

Normalizacijom stresogenih i adaptivnih hormona, koagulacionih potencijala krvi, normalizacijom Ph i mnogih metaboličkih procesa, kao jačanjem organaimuni sistem za izlučivanje, organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest.

To je upravo suština djelovanja kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti u preventivi, ali i liječenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat.

Valja naglasiti da je snaga signala kojim se djeluje na organizam krajnje niska, što potvrđuje da nije reč o fizičkom djelovanju na organizam, već samo o informaciji koju on dobija da bi se sam pokrenuo ka izlečenju (nema neželjenih efekata). Evidentan je efekat produženog dejstva, uzlazna linija ozdravljenja posle svake seanse, a posebno posle završene terapije.

Kvantna terapija koriguje ne samo dinamičke procese, koji bi izmenili defekt, već i bolest u cjelini.

 Ovom terapijom postiže se normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno – emotivnoj sferi pacijenta, što znači da se prevazilazi psihosomatska priroda oboljenja.