Skip to main content
Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF)

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF)

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata liječenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. 

 • P – označava proprioceptore, preko kojih terapeut stimuliše mišićne kontrakcije. Glavni receptori su u mišićima, u ligamentima i u zglobovima. Pored proprioceptora, terpeut koristi  eksteroceptore (u koži, očima i ušima). Stimulacija proprio ili eksteroceptora uzrokuje mišićnu kontrakciju ili relaksaciju.
 • N – označava neuromuskularne veze. U tretmanu terapeut pokušava da uključi što je moguće veći broj motornih jedinica.
 • F – označava facilitaciju. Uticaj na motornu ćeliju u kičmenoj moždinije tako važan i dolazi iz raznih prava, da uzrokuje optimalnu motornu aktivnost na periferiji.

PNF tehnika se primjenjuje u:

 • Traumatologiji – od lakših povreda do preloma
 • Neurologiji – kvadri, para i hemiplegija, periferne lezije nerava, parkinsonizam, multiplaskleroza
 • Pedijatriji – dječija cerebralna paraliza, stimulacija motornog razvoja, korekcija posture (kifoze, skolioze…)
 • Reumatologiji – cervikalni i lumbalni sindrom, artroze (koljena, kuka, ramena..), tendinitisi, burzitisi…
 • Gerijatriji
 • Protetici

PNF je danas više od obične tehnike. Ona predstavlja čitavu filozofiju liječenja baziranoj na ideji da “sva ljudska bića imaju netaknute postojeće potencijale” (Kabat). Jedna od osnovnih stvari u filozofiji tretmana je da svaki čovjek, kako zdrav, tako i bolestan ima “neskrivene” potencijale koje treba “probuditi” i maksimalno iskoristiti. PNF je integrativni pristup u liječenju – on se odnosi na kompletnu osobu, na njeno fizičko, intelektualno i emotivno stanje, a ne samo na oštećeni dio tijela. Pristup pacijentu je uvijek pozitivan i odnosi se na ono što je pacijent u mogućnosti da uradi u trenutnoj fazi rehabilitacije. Kontinuirana i intenzivna aktivnost je neophodna kako bi se održala i poboljšala koordinacija u izvođenju pokreta, razvila mišićna snaga, izdržljivost, promovisao proces motornog učenja i postigao najveći mogući nivo funkcije.

U saglasnosti sa ovom filozofijom postoje izvjesni principi koji su osnov PNF-a:

 1. Terapijski pristup je uvek pozitivan, podstičući i koristeći ono što pacijent može da učini na fizičkom i psihičkom nivou.
 2. Primarni cilj svakog liječenja je da se pomogne pacijentu da dostigne najviši nivo funkcionisanja.
 3. PNF je integralni pristup: svako liječenje je usmjereno ka kompletnom ljudskom biću, ne samo na specifični problem niti na pojedini dio tijela.

Koristeći PNF terapeutu se pružaju brojne mogućnosti da pacijentu na brz i efikasan način riješi probleme: bol, povećanje snage mišića, kontrakture, poremećaj tonusa, koordinacije i posture.

Zašto PNF ?
PNF je način razmišljanja, posmatranje, rad i pokret. Poznajući PNF koncept, mi postajemo osjećajniji i svjesniji. Povezani smo sa svojim pacijentima svim čulima. Vodimo pacijenta, slijedimo i dajemo otpor njegovim pokretima, usklađeni smo sa pacijentom.
PNF je, jednostavno, harmonija znanja, svjesnosti i pokreta.