Skip to main content
Savjeti

Program savjeta ishrane

Program savjeta ishrane predstavlja personalnu izradu posebnog jelovnika koji se sastavlja na osnovu testa intolerancije, a usklađen je sa potrebama organizma na osnovu mjerenja i ljekarske procjene stanja i potreba organizmu.
Nakon obavljene procjene i analize, pacijentu se ostavlja mogućnost nastavljanja konsultacija sa ljekarom putem e-mail-a.

Pet stubova za dostizanje harmonije

Identifikovali smo pet stubova za dostizanje harmonije kroz koje cete ponovo uspostaviti ravnotežu duha i tijela:
I Dijagnostika – svakako početna tačka za dobijanje kristalne slike funkcionalnog stanja organizma i individualnih potreba. U tu svrhu je organizovana inicijalna medicinska konsultacija i sprovođenje potrebnih dijagnostičkih procedura.
II Ishrana – Neka hrana bude vaš lijek. Primjena individualnog testa intolerancije, analiza vaših navika u ishrani i pravljenje plana ishrane (bez gladovanja) uz preporuke za dalji nastavak zdrave i balansirane ishrane
III Vježbe – preduslov zdravlja, fizičkog i mentalnog. Esencija zdravlja su svakodnevne vježbe. Sveobuhvatnim programom vježbi ćete naučiti kako da budete aktivni i zdravi
IV Posvećeni tretmani – širok izbor individualno prilagođenih tretmana u formi masaža, medicinskih aplikacija, pakovanja, u cilju postizanja dugoročnih rezultata fizičkog i psiho-emotivnog balansa
V Unutrašnji ekvilibrijum – pristup unutrašnjim resursima kroz vođenje procedure opuštanja, posebnih vježbi disanja, preporuke za Bahove cvijetne kapi u cilju poboljšanja pisho-emotivne ravnoteže